Barn med allergi ska fritt få välja förskola

Alla förskolor i kommunen ska kunna ta emot barn med allergier eftersom vårdnadshavare fritt ska kunna välja förskola till sitt barn enligt skollagen. Det innebär att den allergianpassade förskolan Hönseberget kommer att omvandlas till en vanlig förskola efter sommaren.

Barn som klappar i händerna

Alla förskolor ska kunna ta emot barn med allergi.

- Vi har redan idag barn med allergier i många av kommunens förskolor och då löser man situationen på plats med utökad städning eller andra rutiner. Skollagen är tydlig med att man inte ska behöva bli hänvisad till särskilda enheter om barnet har särskilda behov, det blir en exkludering som inte är bra, säger Lena-Maria Vinberg, verksamhetschef förskolan.

Hönsebergets förskola har två avdelningar. De barn med allergier som idag är placerade på Hönsebergets förskola kommer att få en personlig handlingsplan, där det framgår vilka åtgärder som krävs för att barnet ska kunna gå kvar.

Mer information om förskolor och barnomsorg

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00