Arbete i tunnlarna 29 mars – 7 juli

Riksväg 44 genom Uddevalla.

Väg 44 genom Uddevalla.

Trafiken genom Uddevalla på väg 44 kommer att påverkas kraftigt när Trafikverket genomför sitt avslutande arbete i tunnlarna under våren 2019.

Några av åtgärderna som ska genomföras 2019

  • Byggnation av teknikhus färdigställs
  • Byggnation av avsättningsmagasin för de båda västra tunnlarna färdigställs
  • Färdigställande av arbeten som förberetts i tidigare etapper, så som nödbelysning och utrymningsväg.
  • Installation av förnyat vägledningssystem och komplettering av säkerhetsanordningar i och runt tunnlarna.

Ökade trafikmängder på väg 44 gör att Uddevallatunnlarna behöver uppgraderas för att uppfylla moderna säkerhetskrav.

Vid köbildning ska båda körfälten användas så långt det går. Sedan tillämpas "vävning", det vill säga varannan bil släpps in i det gemensamma körfältet.

Karta Trafikverket

Karta Trafikverket (klicka för större bild).

Trafikverkets tips!

  • Välj andra vägar
  • Kör på andra tider än rusningstider
  • Samåk
  • Åk kollektivt
  • Cykla

Läs mer om renoveringen av tunnlarna och vad du som trafikant kan göra på trafikverket.se/uddevallatunnlarna

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00