Fiskepremiär i Bäveån första april

Nu har du chans att uppleva fiskelycka mitt i centrala Uddevalla. Från och med 1 april är det tillåtet att fiska både lax och öring i Bäveån igen. Då upphör det förbud mot laxfiske som infördes för tre år sedan.

Sommarbild på Bäveån, vy ner mot Bohusläns museum

Från och med 1 april kan du fiska både lax och öring i Bäveån.

- Vi vill öka intresset för fiske i centrala Uddevalla och vi tror att många inte vet om att det går att fiska mitt i stan. Bäveån är en riktig pärla med många olika sorters fisk, det vill vi visa, säger Sofia Ström, kommunekolog.

Bäveån har framförallt öring som dominerande vandrande fisk, men lax förekommer också - och då särskilt odlad lax.

- Den odlade laxen får man väldigt gärna fiska upp, den känner man igen genom att fettfenan är bortklippt. Men får man upp vildlax när man fiskar, så är det bra om man släpper tillbaka den igen för att skydda de naturliga bestånden, säger Sofia Ström.

Nytt för i år är att det också blir tillåtet med flugfiske i vattenområdet från Träbron vid Hasselbacken upp till gångbron i höjd med kyrkan. En annan nyhet är att fiskekort som gäller för hela familjen införs.

Det är Bäveåns nedre fiskevårdsområdesförening som tagit beslut om laxfisket. Medlemmar i föreningen är alla som äger fastigheter med fiskerätt i det aktuella vattnet och största markägare i området är Uddevalla kommun.

Allt fiske i Bäveån kräver fiskekort som du kan köpa på Uddevalla Turistcenter i Södra Hamnen. Under året kommer fiskevårdsområdesföreningen att införa digitalt i-fiskekort. God fiskelycka!

Mer information om fiskeområdet i nedre Bäveån

Fiskeregler, fiskekort

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00