Betalade du rätt barnomsorgsavgift 2017?

Nu startar en retroaktiv avgiftskontroll som omfattar de familjer som hade barn placerade i kommunal förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem eller fritidsklubb under 2017.

Ett skolbarn med blå jacka och gul ryggsäck håller vuxen i handen

Syftet med den retroaktiva avgiftskontrollen är att se om rätt barnomsorgsavgift betalats.

Under denna vecka skickas de första fakturorna ut till vårdnadshavare som betalat för liten avgift. De allra flesta har betalat rätt avgift och kommer inte att beröras av detta.

Syftet med kontrollen är att följa upp att rätt barnomsorgsavgift har debiterats. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla betalar rätt avgift enligt den taxa som gäller.

Det är vårdnadshavarna som meddelar vilken inkomst familjen har, och som också ska meddela när denna inkomstuppgift förändras.

De inkomstuppgifter som familjerna lämnat kommer att jämföras med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Om kontrollen visar att fel barnomsorgsavgift har betalats kommer en justering av avgiften att ske. Om en familj betalat för lite skickas en retroaktiv faktura ut och om en familj har betalat för mycket kommer en utbetalning att ske.

Mer information och frågor och svar om avgiftskontroll

Ändra inkomstuppgift via e-tjänst

Har du frågor om barnomsorgsavgiften? Ring 0522-69 60 00, telefontid klockan 10.00-12.00,
eller skicka e-post till forskolan@uddevalla.se