Ny strategisk plan och styrkort

Den 13 mars antog kommunfullmäktige ny stragegisk plan och styrkort för kommunfullmäktige som gäller fram till 2022. Inför varje mandatperiod antar kommunfullmäktige också Uddevalla kommuns vision som är framtagen gemensamt av styrande majoritet och opposition.

Kungstorget

Den stategiska planen börjar med Uddevalla kommuns vision, fortsätter med riktningarna från översiktsplanen som visar i vilken riktning kommunen ska gå för att nå visionen. Sedan följer de övergripande strategierna och de mått som är valda att följas under mandatperioden.

I kommunfullmäktiges styrkort beskrivs riktningar, övergripande strategier och mått.

Uddevalla kommuns vision är – Hjärtat i Bohuslän liv, lust och läge ger livskvalitet.

Mer information »

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00