Miljövärdar skapar tryggare och snyggare boende

Nu har fem miljövärdar börjat sitt arbete i Dalaberg, Hovhult och Tureborg. Satsningen är ett samarbete mellan kommunens arbetsmarknadsavdelning och Uddevallahem. Målet är att hålla bostadsområdena rena och snygga samt skapa ökad trivsel och trygghet. Samtidigt får de arbetssökande chans att bli anställningsbara.

MIljövärdar tillsammans med Uddevallahems personal står i solen mitt i i bostadsområdet Dalaberg.

Miljövärdarna Sofia Hussein Muhamud, Sahro Nuurali och Mulki Hiraabe här tillsammans med Owe Andreasson, besiktningsman Uddevallahem och Mattias Pettersson Pohl, förvaltare norr Uddevallahem.

Miljövärdarna Sofia Hussein Muhamud, Mulki Hirabi och Sahro Nuurali är själva bosatta i Dalaberg och Hovhult. De har arbetat ett par veckor och trivs med att ha arbetsuppgifter både inomhus och utomhus. I jobbet ingår allt från trappstädning till att se efter att det är rent och snyggt i tvättstugor, soprum och utomhusmiljö. De jobbar tillsammans med personal från Uddevallahem, som utbildar och handleder dem i arbetet. Alla är glada över sina nya jobb.

- Vi får höra av boende att de tycker att det blir fint av vårt arbete. Och vi säger till om vi ser att någon slänger något på marken, säger de.

Parallellt med arbetet läser de även yrkessvenska under tio procent av arbetstiden och har en kontaktperson på arbetsmarknadsavdelningen som regelbundet följer upp hur det går för dem och coachar dem. Anställningen är till en början en sex månader lång arbetsmarknadsinsats för att öka chanserna till fortsatt jobb. Målsättningen är att deltagarna ska bryta sin arbetslöshet och bli anställningsbara.

- Vårt fokus i dessa bostadsområden är att få fler att närma sig arbetsmarknaden med målet att få ett riktigt jobb. Det här är en väldigt positiv satsning där alla vill vara med och göra skillnad. Hos Uddevallahem får de både utbildning och värdefull erfarenhet, som gör att de sedan kan söka arbete inom branschen, säger Pia Strömsholm, chef för arbetsmarknadsavdelningen i Uddevalla kommun.

Uddevallahem är också mycket positivt till satsningen. Miljövärdarna blir naturliga ambassadörer för sitt bostadsområde och förhoppningen är att det i sin tur bidrar till ökad delaktighet, minskad skadegörelse och trivsammare miljöer.

- Vi är mycket glada att få vara delaktiga i arbetet med att bryta segregationen och få fler i arbete. Det är ett viktigt uppdrag för oss i allmännyttan, säger Mikael Måneling, förvaltningschef på Uddevallahem.

- Arbetsuppgifterna är oerhört viktiga för att öka tryggheten och trivseln i områdena och vi tror väldigt mycket på att engagera de boende. På sikt hoppas vi dels kunna anställa några personer, dels att detta ska ge den arbetslivserfarenhet som krävs för att gå vidare till andra verksamheter, säger han.

Miljövärdarna är på väg med stor soppåse för att leta skräp utomhus.

Arbetet som miljövärd innebär att se efter att det är rent och snyggt både inomhus och utomhus.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00