Skolbuss linje 826 ändrar färdväg tillfälligt

Med start på måndag 8:e april och cirka två veckor framåt kommer skolbuss linje 826 inte att köra som den brukar, skolbussen kommer istället att vända vid Lyckorna golfklubb. Den tillfälliga förändringen beror på vägarbete på Lyckornavägen.

En blå skolbuss som står parkerad

Bussen kommer alltid köra i en riktning, det vill säga gamla E6:an (väg 167) till Lyckorna golfklubb. Där kommer en tillfällig hållplats att finnas som ersätter hållplats Hummervägen.

Bussen vänder vid Lyckorna golfklubb och kör samma väg tillbaka mot Ljungskile.

Hållplatser som inte trafikeras är:

  • Anfasteröd
  • Solhagavägen
  • Ljungsåvägen
  • Lyckorna

Resenärer som i vanliga fall reser från dessa hållplatser hänvisas antingen till den tillfälliga hållplatsen vid Lyckorna golfklubb (som ersätter hålplats Hummervägen) eller hållplats Lyckornamotet.

Vid frågor, kontakta skolskjutshandläggare via kommunens växel 0522-69 60 00.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00