Dags att söka skolskjuts inför nästa läsår

För elever i grundskolan som är berättigad skolskjuts enligt skolskjutsreglerna beviljas eleven automatiskt busskort och någon ansökan behöver inte göras. Vissa undantag finns där du måste ansöka själv.

Skolbuss

Ansökan om skolskjuts måste göras vid:

  • Start i förskoleklass
  • Växelvis boende och delad vårdnad, eleven har ett växelvis boende och söker skolskjuts från annan adress än folkbokföringsadress
  • Elev som har fritidshemsplats delar av veckan och som ansöker om skolskjuts övriga dagar
  • Elev som går på annan skola än den kommunen skulle ha placerat eleven i (gäller endast årskurs F-6)
  • Dispensansökningar

Ansökan sker digitalt, förutom vid växelvis boende då ska ansökan ske på blankett.

Mer information samt blankett och kontaktuppgifter till skolskjutshandläggare.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00