Sommarhemsskolan i topp i Skolinspektionens granskning

Skolinspektionen har genomfört en tematisk kvalitetsgranskning i 30 slumpvist utvalda skolor över landet för att se om skolorna använder sig av en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i sin undervisning. I Uddevalla kontrollerades Sommarhemsskolan F-6. Resultatet visar att Sommarhemsskolan är en av fem skolor som klarar granskningen utan någon anmärkning alls.

Sommarhemsskolan

Sommarhemsskolan F-6 fick bra resultat i Skolinspektionens granskning.

- Det känns jättebra! Det är ett medvetet och strukturerat arbete av både grundskolechef, skolutvecklingsenhet och medarbetare som ligger bakom detta resultat. Jag är glad och stolt över det. Vi ser också att lärarnas arbete gör skillnad för våra elever, som har en tryggare skolgång med tydlig struktur och ledarskap, säger Marika Delvret, rektor för Sommarhemsskolan F-6.

När det är dags att välja nya läromedel eller ny undervisningsmetod, tar pedagogerna på Sommarhemsskolan först reda på vad den aktuella forskningen säger på området. Just nu samarbetar skolan med en forskare på Chalmers, Martin Lackéus. I detta samarbete har skolan fått hjälp att utveckla en app med mål och delmål, där lärarna kan reflektera och kommunicera vad man uppnått och vilka svårigheter det finns. Fokus är att se hur ledarskapet i klassrummet kan förbättras, som i sin tur ska ge ökad trygghet och studiero. Handledare i detta arbete är John Steinberg, författare och en av landets främsta forskare inom pedagogik.

Läs resultatet av Skolinspektionens granskning av Sommarhemsskolan

Mer information om granskningen