Ny gång- och cykelväg längs Edingsvägen

Efter påskhelgen startar bygget av den nya gång- och cykelvägen längs Edingsvägen, från Fjällvägen fram till gångbron som går över Riksväg 44. Arbetet är ett led i satsningen för ökat och säkert cyklande där kommunen binder ihop befintliga cykelstråk med nya.

Edingsvägen

- Den nya gång- och cykelvägen är första etappen för att bygga samman gång- och cykelvägen med den som ansluter vid Erik Dahlbergsgatan vilket innebär att du kan cykla säkert ända fram till Rimnersvallen. Sedan planerar vi att också bygga den sista lilla delen för att ansluta mot Östrabo, säger Birgitta Andersson som är projektledare.

Under arbetets gång kommer det att vara begränsad framkomlighet för fordonstrafik. Skyltar och hänvisningar kommer att finnas på plats.

Ombyggnationen omfattar korsningen vid Odengatan och Elsebergsgatan samt norra sidan av Edingsvägen, där det idag finns en mindre gångbana. Totalt utförs arbetet på en sträcka av 330 meter. Arbetet startar i öster vid cykelbron och avslutas vid Fjällvägen. Hela sträckningen beräknas vara klar omkring början av juli månad.

Läs Uddevalla kommuns cykelplan

Bygghandling med översikt för ny gång- och cykelväg Edingsvägen

Blå markering i kartan visar var den nya gång- och cykelvägen på Edingsvägen ska byggas.

Blå markering i kartan visar var den nya gång- och cykelvägen på Edingsvägen ska byggas.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00