Trafikavstängning vid Göteborgsvägen/Asplundsgatan

Från måndag 15 april kommer korsningen Göteborgsvägen/Asplundsgatan att stängas av på grund av arbete med nya VA-ledningar. VA arbetet är fortsättning på förberedelserna för att bygga det nya badhuset vid Walkesborg.

Avstängning av korsningen Göteborgsvägen/Asplundsgatan

Avstängning av korsningen Göteborgsvägen/Asplundsgatan

Trafiken i det södergående körfältet på Göteborgsvägen stängs av helt och det norrgående körfältet blir dubbelriktat.

Trafiken från Bohusgården kommer inte kunna svänga vänster in på Asplundsgatan mot simhallen. De måste istället fortsätta fram till rondellen vid Lagerbergsgatan/Bastiongatan och svänga tillbaka söderut.

Busshållplatsen Asplundsgatan stängs av tills vidare och hänvisas till närmaste busshållplats.

Västvattens arbete kommer pågå fram till sommaren.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00