Invigning av Hasselbacken och Kungstorget

Nu pågår de sista planteringarna i den nya parken vid Hasselbacken och gatumiljöerna är i princip färdiga kring Kungstorget. I samband med Valborgsfirandet 30 april inviger vi platsen och firar med bullar och kaffe klockan 17.30. Välkommen!

Stefan Björling

Stefan Björling, centrumsamordnare

I den ena grusbelagda rundeln i parken planeras det för ett eventuellt minnesmärke av Kungstorgets historia tillsammans med kultur och fritid samt Bohusläns museum. Den andra rundeln har förberetts för att kunna fungera som utomhusservering eller plats för mindre aktiviteter.

Statyn Vera har flyttats upp på en piedestal, på det sätt hon en gång stod och hon har också fått en mer framträdande plats vid foten av trappan ned till Hasselbacksparken. Trappan är en plats som redan i sommar är tänkt att användas som scen för musikuppträdanden och utomhusbio.

- Just nu pågår diskussioner om vad den nya parken och de båda trapporna i Hasselbacksparken ska heta, säger Stefan Björling som är centrumsamordnare.

Stefan Björling, som är centrumsamordnare, berättar mer om detta i filmen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00