Utterfamiljen nytt konstverk på Kungsgatan

Nu har en familj med nyfikna uttrar tagit plats vid entrén till Gallionen. På tisdagen anlände det nya konstverket Utterfamiljen av Eva Fornåå till Uddevalla centrum.

Eva Fornåå sitter på ett trappsteg bredvid en av uttrarna i brons

Det är konstnären Eva Fornåå som skapat de tre bronsuttrarna som numera finns utplacerade på Kungsgatan vid Gallionen.

Uttrarna är i naturlig storlek och står placerade på Kungsgatan på var sin sida av trappan som leder in till Gallionen. De är gjutna i brons och tittar sig nyfiket omkring.

Konstnären Eva Fornåå har ett 50-tal offentliga verk placerade på olika platser runtom i Sverige, från Ängelholm i söder till Örnsköldsvik i norr. Här i regionen finns hennes konstverk representerade bland annat i Vänersborg, Göteborg och Kungsbacka. Oftast föreställer konstverken djur av olika slag och hon hoppas att uttrarna ska skapa lite glädje och nyfikenhet. Utterfamiljen består av sammanlagt tre uttrar, en av dem håller i en mussla med framtassarna.

- Jag kände att med vattnet i närheten så skulle det vara roligt med en utterfamilj. Uttrar är intelligenta, sociala och väldigt fina djur, säger Eva Fornåå.

Konstverket har beställts av kommunens konsult Sweco, som projekterat hela ombyggnationen av Kungsgatan. Kultur och fritidsförvaltningen har varit delaktiga i att ta fram förslag på lämplig konstnär.

- Vår tanke var att konstverket här ska vara lite inbjudande, och att även barn ska tycka att det är roligt att titta på. Man ska vilja sätta sig ner och klappa lite på uttrarna, säger Sofia Bergman, kommunens konstkonsult i centrumprojektet.

De nya skulpturerna ingår i kommunens centrumsatsning på Kungsgatan och fler konstverk planeras för både Kungsgatan och Drottninggatan.

Mer information om Eva Fornåå

Sofia Bergman och Eva Fornåå intill två av uttrarna som sätts på plats.

Sofia Bergman, kommunens konstkonsult, ser på när Eva Fornåå gör de sista finjusteringarna vid monteringen av Utterfamiljen.

Ansiktet på en av bronsuttrarna

En av de nyfikna uttrarna.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00