Elever åker till Lettland för utbyte inom Ungt företagande

På måndag 6 maj åker 15 elever och två lärare från gymnasieskolans barn- och fritidsprogram samt handels- och administrationsprogram till Lettland. De deltar i ett internationellt projekt där de samarbetar med lettiska elever kring Ungt företagande (UF).

Samlingsbild på elever och lärare som ska till Lettland

Elever från barn och fritidsprogrammet samt handel och administrationsprogrammet åker till Lettland tillsammans med lärarna Johannes Grimås och Patrik Johansson.

I oktober förra året var de lettiska eleverna i Uddevalla för ett motsvarande samarbete. Sedan dess har eleverna hållit kontakt och arbetat fram idéer för internationell marknadsföring av sina UF-företag. Projektet finansieras via Nordplus och går under namnet Enterprises without borders (EWB). Samarbetet syftar till att öka kontakterna mellan eleverna i de olika länderna och skapa förståelse för internationella affärer, gränsöverskridande samarbeten och kulturella skillnader.

- Flera av eleverna har träffat kompisar för livet i detta samarbete och tycker det är väldigt roligt, säger Patrik Johansson, som är en av de lärare som kommer att följa med eleverna till Lettland.

Besöket i Lettland pågår 6-11 maj. Under besöket kommer eleverna att förbereda sig inför en mässa i Ogre i slutet av veckan. Där ska de svenska och lettiska eleverna tillsammans ställa ut och marknadsföra sina produkter eller tjänster som de driver som UF-företag.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00