Johanna Lassnack om att hantera motgångar och rädslor för att kunna fokusera och utvecklas

Johanna Lassnack, föreläsare

Johanna Lassnack, föreläsare

Måndag 29 april samlades 170 föräldrar, mor- och farföräldrar, barn samt unga på Östraboteatern för att lyssna till ryttarinspiratören Johanna Lassnack. Alla åldrar hade ett gemensamt intresse, hästar, och alla kände nog också igen sig när Johanna pratade om livet, rädslorna och motgångarna som alla, oavsett ålder, ställs inför på olika sätt.

- Vi har inte obegränsat med tid i våra liv så därför måste vi använda den till saker vi verkligen vill. En möjlighet är inte något man får, det är något man skapar, säger Johanna Lassnack som berättar om hur hon tagit steg för steg i den riktning som pekar mot hennes uppsatta mål.

Johanna berättar om komfort- eller trygghetszonen som begränsar oss i vår utveckling. Våra drömmar och mål ligger ofta utanför den zonen. Men genom att inte rygga tillbaka utan istället stanna upp när det blir svårt för oss så menar Johanna att vi över tid och med små steg i taget kan övervinna rädslan för att misslyckas och sakta utvecklas i rätt riktning, det vill säga dit vi faktiskt vill.

- För att få något man aldrig haft måste vi ju faktiskt göra något vi aldrig gjort, säger Johanna Lassnack. Eller som Albert Einstein en gång sa, “definitionen av galenskap är att göra samma sak igen och igen och förvänta sig ett annat resultat.”

Föreläsningen, Vad händer under hjälmen, var startskottet för de kommande fem dialog-workshops inför kultur och fritids arbete att ta fram förslag på en ny ridanläggning i Uddevalla. Dialogerna kommer att ledas av Jessica Barck, som är idrotts- och friskvårdspedagog med mångårig erfarenhet inom idrotten.

Jessica Barck, konferenciär

Jessica Barck, konferenciär

Jessica Barck som var konferenciär under föreläsningen tog redan denna kväll tillfället i akt att undersöka vad publiken ville få för känsla när de besöker den nya ridanläggningen i framtiden.

I topp låg orden välkomnande, trygghet, glädje, gemenskap, fräscht och kamratskap.

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00