Badplatserna snart redo för säsongen

Är du badsugen? Just nu pågår ett intensivt arbete för att färdigställa kommunens badplatser inför årets badsäsong. Alla bryggor har kommit på plats och nytt för i år är ett 30-tal räddningsstationer med livbojar och koordinater till respektive badplats för att öka säkerheten.

Badstrand med sand, vatten, ett rött hus i bakgrunden och en skylt där det står Skårs badplats, koordinater och en livräddningsboj

Nya räddningsstationer med koordinater finns nu på kommunens badplatser.

Koordinaterna är viktiga vid larmsamtal till SOS Alarm, då man kan uppge exakt position till larmoperatören. På en del av badplatserna finns flera räddningsstationer uppsatta, exempelvis vid Bodele.

Räddningstjänsten har också besiktigat bottnarna vid kommunens badplatser med hjälp av dykare för att se efter att inga vassa eller farliga föremål finns i vattnet, exempelvis vid hopptorn.

- Badplatserna är klara till 90 procent. Under denna vecka kommer resterande badstegar på plats, liksom rampen vid Mollöns badplats. Nya skyltar är också på väg upp vid varje badplats, säger Emil Palmqvist, enhetschef kultur och fritid.

Vattenprovtagningen som visar badvattnets kvalité vid badplatserna startar 10 juni och pågår under badsäsongen fram till och med 20 augusti.

I samarbete med Uddevalla Energi har fyra badplatser försetts med Big belly-sopkärl. Dessa soptunnor kan komprimera avfall och har sensorer som larmar automatiskt när kärlen börjar bli fulla. Big belly-sopkärl finns nu vid Lindesnäs, Saxenhof, Kungsparken och Bjursjön.

- Det här är en utökad service till besökarna och vi gör detta på prov för att se hur det fungerar. Helst bör man ta med sig sina sopor hem för att kunna sortera i olika avfallsfraktioner, säger Emil Palmqvist.

Vill du ta med dig din hund till badplatsen? Det finns två hundbadplatser i kommunen, en ligger vid södra delen av Bjursjön och en ligger mellan Bodele och Sörkullens badplats.

Vill du hellre bada i bassänger än i havet? Landbadet vid Gustafsberg öppnar för säsongen 6 juni.

Mer information om badplatser

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00