Ny invasiv växt hittad på Herrestadsfjället

Den invasiva främmande växten skunkkalla har upptäckts på Herrestadsfjället. Det är en art som sprider sig snabbt och tränger undan alla andra växter. Ser du en skunkkalla så rapportera in detta till kommunens kontaktcenter.

En bild på en gul skunkkalla med stora gula blommor och gröna blad

Här syns en av de skunkkallor som har hittats på Herrestadsfjället vid Metsjön.

- Tack vare ett tips från allmänheten har vi hittat två plantor med skunkkalla vid Metsjön på Herrestadsfjället och kommer idag att gräva upp och forsla bort dem. Vi ber allmänheten att vara uppmärksam och rapportera in eventuella fler fynd runtom i kommunen, så att vi kan bli av med denna invasiva art, säger Sofia Ström, kommunekolog.

I de fall skunkkallan växer på kommunens mark, kommer kommunen att gräva upp och forsla bort växten.

För övriga växtplatser som inte ligger på kommunens mark, kommer kommunen att sammanställa en lista på var växten har iakttagits och skicka till länsstyrelsen som en information.

Att arten är invasiv innebär att den är ett hot mot den biologiska mångfalden. Den tränger undan de inhemska arter som trivs i samma miljö. Exempel på andra invasiva arter är parkslide och jättebjörnloka.

- Parkslide finns i Uddevalla och vi har vi i vissa fall försökt bekämpa den men kan inte bli av med den. Jättebjörnlokan tar vi bort när allmänheten rapporterar in fynd, den ska man absolut inte hantera själv eftersom den är giftig. När det gäller skunkkalla har vi en chans att bli av med den om vi får veta var den finns, säger Sofia Ström.

Skunkkalla finns naturligt i Nordamerika och importerades tidigare för användning i trädgårdar. Växten är numera förbjuden i hela EU.

Mer information om skunkkalla