Ny vägbeläggning i Ljungskile för reducerat buller

Nu startar Trafikverket ett beläggningsarbete för att reducera bullret från väg E6 genom Ljungskile. Arbetet utförs mellan Ljungskilemotet i norr och Brattforsån i söder.

Väg E6 genom Ljungskile.

Trafikverket kommer att slipa bort befintlig ytbeläggningen och jämna ut mindre svackor. Sedan lägger de en ny bullerreducerande vägbeläggning som har en ljuddämpande förmåga.

Om vädret inte ställer till några problem så beräknas arbetet vara klart i början av juni.

Trafiken kommer att ha ett körfält öppet i respektive riktning alternativt, vid behov, ledas om på intilliggande vägar.