Temalekplatsen i Källdal börjar ta form

Arbetet med att bygga den nya temalekplatsen i Källdalsparken pågår för fullt. Om allt går enligt plan så kan lekplatsen, Under ytan, vara klar för invigning under juni månad.

Bygge av lekplats

Bollplan till vänster och plats för kompisgungor till höger.

- Vi är tacksamma för att de boende i området har haft överseende med att det varit stökigt under våren, säger Janni Olsson som är trädgårdsingenjör.

Hösten 2018 genomförde samhällsbyggnad en medborgardialog med barn och familjer i området kring Källdalsparken. Totalt medverkade 124 personer som fick välja mellan tre teman varav temat Under ytan blev framröstat.

Bygget som startade i mars 2019 har flutit på bra och håller uppsatt tidsplan. Mindre träd och buskar har tagits bort, marken har dränerats och höjts upp samt förberetts för anläggning.

Nu återstår att färdigställa marken, montera utrustning samt plantera nya växter och träd.

- Arbetet har flutit på bra och får vi inte några oförutsedda förseningar i leveranserna av lekredskap så hoppas vi kunna öppna upp lekplatsen redan under juni månad, säger Janni Olsson.

Läs tidigare nyhet

Sandlåda

Delfingungor

Delfingungor