Bra resultat för ekologiska livsmedel och återvinning i kommunen

Uddevalla kommun har ökat inköpen av ekologiska livsmedel och invånarna är sedan flera år tillbaka bland de bästa i landet på att sortera och återvinna avfall. Det framgår av kommunens miljöredovisning som igår godkändes av kommunfullmäktige.

En plastback med ekologisk vitkål.

Kommunen köper in allt fler ekologiska livsmedel.

Miljöredovisningen för 2018 visar hur väl Uddevalla kommun uppfyller de mål kommunen antagit vad gäller en ekologisk hållbar utveckling.

- Vi går åt rätt håll när det gäller inköp av ekologiska livsmedel. Under 2017 köpte kommunen in 21 procent ekologiska livsmedel och under förra året var mängden 25 procent. Ökningen har fortsatt och efter första kvartalet i år ligger vi på 29,5 procent ekologiska livsmedel, det är glädjande, säger Birgitte Johansson, miljöstrateg.

Invånarna i kommunen är också bland de bästa i hela landet på att sortera sitt avfall och har varit så under en lång tidsperiod. I snitt sorterade kommuninvånarna 74 kilo per person och år under förra året, genomsnittet i landet är 64 kilo per person och år. Mängden sorterat avfall i Uddevalla har däremot minskat från 86 kilo per person och år 2017, vilket beror på att mängden papperstidningar minskar och den trenden ser likadan ut i hela riket.

Kommunens elförbrukning ligger kvar på ungefär samma nivå 2018 som 2017. Under denna period ökade samtidigt kommunens inköp av datorer och läsplattor med 17 procent i hela verksamheten.

- I och med att vi ökar digitaliseringen så ökar möjligheten att minska transporterna, exempelvis genom att ha digitala möten via sin dator och det är positivt. Den el kommunen köper in är också 100 procent förnybar och certifierad enligt Bra miljöval, säger Birgitte Johansson.

Arbete finns kvar att göra vad gäller andelen fossiloberoende fordon i kommunens fordonspark. Det pågår ett arbete för att öka denna andel.

Här kan du läsa hela miljöredovisningen

Miljöbarometern

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00