Se kommunfullmäktige från 8 maj

Nu kan du se gårdagens webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde. Igår fastställdes nytt platsnamn vid kvarteret Sundberg till Anton Niklas Sundbergs plats.

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder

Se kommunfullmäktige från 8 maj »

Här är en del ärenden som kommer att tas upp:

  • Motion om rondell vid Grohed för att hantera utfarterna från Ammenäs/Sund och Forshälla
  • Motion om att införa en ridpeng samt ett rättvist anläggningsbidrag
  • Motion att erbjuda grundskolans åk 8 och 9, samt gymnasieskolans åk 1 och 2 gratis kollektivtrafik under vinter och sommarlov
  • Uppdrag till Kultur och fritidsnämnden att utreda framtida hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet
  • Förslag till nytt namn för plats, Norra Drottninggatan vid kvarteret Sundberg till Anton Niklas Sundbergs plats
  • Förslag till nytt kvartersnamn på fastigheten 1:31, Strömstadsvägen mellan kvarteret Silverlod och Bratt, nytt namn Macken
  • Granskning av Uddevalla kommuns överförmyndare
  • Riktlinjer för heltid som norm, heltidsresan
  • Revisionsrapport grundläggande granskning 2018

Se kallelsen »

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webbsändning. Nästa kommunfullmäktige är den 13 juni på Bohusläns museum.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00