100-årsjubileet av kvinnlig rösträtt uppmärksammades på fullmäktige

På onsdagens kommunfullmäktigessammanträde den 8 maj uppmärksammades att i år är det 100 år sedan riksdagen beslutade om allmän och lika rösträtt för kvinnor. Inbjuden talare var professor Lena Wängnerud från Göteborgs universitet. Hon föreläste om processen som ledde fram till beslutet och vilken betydelse kvinnlig representation har haft för utformningen av den svenska politiken.

Kommunfullmäktiges kvinnliga politiker i trappan på Bohusläns museum

Kommunfullmäktiges kvinnliga politiker på onsdagens sammanträde då 100-årsjubileet av riksdagens beslut om allmän och lika rösträtt för kvinnor uppmärksammades

Med anledning av det valde kommunfullmäktiges kvinnliga ledamöter och ersättare att samlas för att låta sig fotograferas och visa att 100 år senare är det många kvinnor som finns representerade i politiken.

Lena Wängnerud och historiker Ulrika Holgersson från Lund, har tillsammans varit redaktörer för en jubileumsbok som Riksdagen tillsammans med Riksbankens jubileumsfond har gett ut i samband med 100- årsjubileet.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00