Ambassadörer satte fokus på valet till EU

På Europadagen 9 maj fick gymnasieelever och allmänhet chans att lyssna på Nederländernas ambassadör mrs Ines Coppoolse och Japans ambassadör mr Shigeyuki Hiroki på Östraboteatern. Båda poängterade att det är viktigt med ett EU-samarbete för att lösa stora globala utmaningar.

De båda ambassadörerna står i aulan innan föreläsningen, en svensk flagga och en EU-flagga syns i bakgrunden

Nederländernas ambassadör mrs Ines Coppoolse och Japans ambassadör mr Shigeyuki Hiroki.

Föreläsningen är en av alla aktiviteter som genomförs på gymnasiet för att sätta fokus på EU och det kommande valet till Europaparlamentet, för att öka valdeltagandet hos förstagångsväljarna. Sedan februari i år är Japan ny handelspartner till EU. Nederländerna har varit en del av det europeiska samarbetet sedan 1957 och handel är en viktig fråga.

Ines Coppoolse berättade om behovet av ett stabilt, fredligt Europa efter andra världskriget, vilket utmynnade i ett samarbete länderna emellan. Hon nämnde dagens utveckling i Europa där de politiska mittenpartierna minskar, och väljare istället söker sig till höger och vänster. När det blir fler och mindre partier inom EU blir det svårare att kompromissa vid olika beslut.

- Det är oroväckande för EU har utmaningar. Migrationen och klimatförändringarna är frågor som vi måste lösa tillsammans, det klarar inte varje land ensamt. Så det är viktigt att gå och rösta, sa hon.

Nederländerna har beslutat att införa cirkulär ekonomi och investerar i grön teknologi.

Shigeyuki Hiroki inledde sitt anförande på svenska och berättade om de långvariga diplomatiska förbindelser som Japan och Sverige haft sedan 1868. Han sa bland annat att många japaner uppskattar svensk design och den vackra naturen. Via en kort quiz fick åhörarna lära sig mer om Japan.

Japan är EU:s näst största handelspartner i Asien. Bilar är Japans största exportvara från Japan till EU. Japan och EU står tillsammans för 37 procent av den globala handeln.

- Vi måste samarbeta, det är därför vi valt EU som handelspartner. Det här är ett strategiskt partnerskap för att lösa globala frågor som klimat, cyberkriminalitet, krishantering och energisäkerhet, sa Shigeyuki Hiroki.

Japan har avsatt 30 miljoner euro som ett stöd till utvecklingsländer, för att minska klimatutsläppen. Avslutningsvis uppmanade Shigeyuki Hiroki till att använda sin rättighet att gå och rösta, och att inte låta diktatorer bestämma.

Konferencier vid ambassadörernas besök var kommundirektör Peter Larsson.

Nu kan du förtidsrösta i valet till Europarlamentet

Ing-Marie Lagnéus, Peter Larsson, Ines Coppoolse, Shigeyuki Hiroki, Elving Andersson och Stellan Hedendahl.

Ing-Marie Lagnéus, Peter Larsson, Ines Coppoolse, Shigeyuki Hiroki, Elving Andersson och Stellan Hedendahl.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00