Har du goda idéer till hur segregationen ska brytas?

Har du idéer om vad som kan göras för att utveckla ett tryggt och inkluderande Uddevalla för alla? Välkommen till tre medborgardialoger där vi tar fram vad vi kan göra tillsammans – och sedan genomför det.

Glada kvinnor och män står samlade

Har du idéer för hur vi kan skapa en trygg och inkluderande kommun?

Du som bor i Uddevalla kommun eller är verksam här är varmt välkommen. Organisationer, föreningar, trossamfund och olika nätverk har också bjudits in. Målet är att bryta segregationen och minska utanförskapet.

- Vi behöver hjälpas åt för att Uddevalla ska vara en trygg och inkluderande kommun för alla, oavsett var du bor eller vem du är. Alla är varmt välkomna att presentera sina idéer och diskutera. Ta gärna med dina vänner och bekanta, säger Linnea Lindgren, samordnare på integrationsenheten.

Idéerna från medborgardialogerna kommer att mynna ut i ett antal fokusområden som arbetsgrupper sedan ska jobba vidare med.

- Starten för arbetsgruppernas arbete blir i höst. Vi vill ha långsiktiga och varaktiga insatser, det kommer inte att vara kortsiktiga projekt, säger Linnea Lindgren.

Välkommen med alla goda idéer!

  • 16 maj klockan 18.00-20.30, Folkets Hus i Uddevalla
  • 29 maj klockan 16.30-19.00, Bohusläns museum
  • 17 juni klockan 17.00-20.00, Aktivitetscenter Ryttaren

Vi bjuder på fika.

Har du frågor eller funderingar, kontakta linnea.lindgren@uddevalla.se eller petra.viita@uddevalla.se

Medarrangör är ÖK Idé.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00