Studiebesök från Mocambique till Uddevalla

Kommunens dagliga verksamhet vid Ardmore och Da Capo har sedan flera år tillbaka deltagit i ett samarbetsprojekt med Mocambique tillsammans med Emmaus Björkå. På onsdag 15 maj kommer tre personer från handikapporganisationen Ademo-Monapo i Mocambique till Uddevalla för att göra studiebesök vid de dagliga verksamheterna, Stråkets grundsärskola och Äsperödsskolan.

Carlotta Ali sitter på en matta tillsammans med ett barn med funktionsnedsättning

Carlotta Ali, som kommer till Uddevalla, är en av de aktivistas från Ademo-Monapo som åker ut i byarna för att stötta personer med funktionsnedsättning.

I projektet har samarbete och kunskapsutbyte skett vad gäller stöd till personer med funktionsnedsättning. Personal och brukare från Uddevalla har bland annat besökt Mocambique och pengar från försäljningen vid Da Capo har gått vidare till handikapporganisationen Ademo-Monapo i norra Mocambique. Där bedrivs bland annat ett uppsökande arbete av så kallade aktivistas (motsvarande arbetsterapeuter) som åker ut till byarna för att stärka personer med funktionsnedsättning.

- Projektet har verkligen utvecklats, vi har sett hur Ademo-Monapo har växt och blivit större och kunnat bygga upp sin verksamhet. Och vår resa till Mocambique 2012 gav många fina möten och erfarenheter, säger Camilla Olsson, stödassistent vid den dagliga verksamheten Ardmore.

I Monapo och provinserna runt om, har medvetenheten och kunskapen om funktionella variationer ökat. Idag finns fler barn med funktionsvariationer i skolan och familjer får anpassat stöd i hemmet. I Ademos verkstäder, som till exempel tillverkar hjälpmedel till behövande har flera personer med funktionsnedsättning fått arbete vilket i sin tur har bidragit till ökad försörjning.

De tre besökarna från Ademo-Monapo anländer till Uddevalla onsdag 15 maj, då de kommer att besöka Ardmore och Da Capo och prata med personal och brukare. På torsdag besöker de Stråket grundsärskola och Äsperödsskolan under förmiddagen och vid vackert väder blir det en båtutflykt på eftermiddagen.

Under fredag åker de tillsammans med 25 personer från Ardmore, både brukare och personal, till Göteborg för att delta i Specialvarvet. Veckan efter deltar Camilla Olsson och hennes kollega Petra Hermansson från Ardmore i ett seminarium i Stockholm, då projektet avslutas.

Mer information om projektet och film från besök i Mocambique

För mer information, Da Capo daglig verksamhet

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00