Ska du fixa båten inför sommaren?

Nu är det snart dags att sätta båten i sjön för att sedan kunna ge sig ut på havet. Här kommer några råd och tips att tänka på när du ska göra iordning båten för att undvika giftiga ämnena som kommer ut i våra vattendrag och dödar kräftdjur och andra organismer på sjöbotten.

Båtar vid bryggan på rödön

Du kan tvätta båten i särskilda båttvättar. Många bottenfärger som man använder för att slippa alger och havstulpaner under båten är tyvärr giftiga, men det finns alternativ.

Biocidfritt

Båtbottenfärger som på kemisk eller biologisk väg förhindrar att havstulpaner, musslor och alger sätter sig fast på båtskrovet räknas som bekämpningsmedel och kallas biocider. Tyvärr innehåller även godkända färger skadliga ämnen. Testa alternativ istället för att måla båtbotten med biocidfärg. Det kan vara mekaniska metoder som till exempel högtryckstvätt, skrovduk, båtlift eller köra in i och förvara båten en tid i sötvatten. Om du målar din båt, testa hårda färger utan biocider och kombinera med borsttvätt och spolning.

Använd bottenfärg med eftertanke

Om du använder biocidfärg, testa att använda en färg med lägre giftinnehåll. Måla med mindre färg eftersom koppar kan anrikas på båtbotten år från år. Måla mer sällan och måla bara vattenlinjen och andra mindre områden, där du vet att tulpanerna gärna sätter sig. Läs noga på färgburken för att ta reda på hur färgen ska användas och i vilket område som produkterna är godkända att användas i.

Ta hand om sliprester

Skydda marken och dig själv när du slipar och målar, samla upp slipdamm och färgrester och hantera detta som farligt avfall. Använd handskar och täckande klädsel när du jobbar och ett andningsskydd när du slipar.

Inget spill

Vid service av motorer är det viktigt att servicen sker på skyddad plats, så att det inte kan ske läckage av kemikalier och farligt avfall till omgivningen. Den typen av glykol som oftast används för frostskydd av motorer är akut giftig för både dig och miljön.

Byt motor eller bränsle

Byt ut din 2-taktsmotor till en nyare modell eller en 4-taktsmotor. Äldre 2-taktsmotorer med förgasare istället för direktinsprutning släpper ut större mängder oförbränt bränsle samt andra föroreningar så som smörjolja i havsmiljön. Det kan därför vara bra att byta ut sin tvåtaktsolja mot en biologiskt nedbrytbar produkt. Tänk även på att den miljövänligare alkylatbensinen finns att tillgå. Det kommer dessutom allt mer alternativa drivmedel för fritidsbåtar till marknaden, exempelvis HVO, RME och E85.

Mer information om båtar och hamnar »

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00