Årets centrumprojekt i Uddevalla

Arbetet med att lyfta centrum fortsätter. Under 2019 är det dags att göra fint framför det nya huset som byggts vid Sundberg och efter sommaren renoveras Norra Drottninggatan.

Först ut, kring månadsskiftet maj/juni, kommer Lilla Norrgatan att iordningställas. Därefter börjar arbetet med platsbildningen framför nybyggnationen. Anton Niklas Sundbergs plats, som är namngiven efter Uddevallas gamla ärkebiskop, kommer att påminna mycket om platsen framför vår nya biograf. Platsen kommer att få gröna ytor, nya träd, betongplattor och granitkantsten. Det kommer också att byggas ett tiotal parkeringsplatser i anslutning till det nya huset.

Stefan Björling, centrumsamordnare

Stefan Björling, centrumsamordnare.

Efter sommaren startar en omfattande renovering av Norra Drottninggatan, från Lagerbergsgatan ned till Norra Hamngatan. Materialvalet i gatumiljön blir det samma som på Kungsgatan, cortenstål och bohuslänsk granit. Också möbler och belysningsarmaturer kommer att gå i samma stil.

- Vi avvaktar och skonar centrum från den stora renoveringen av gatumiljön på Norra Drottninggatan tills efter sommaren, säger Stefan Björling som är centrumsamordnare.