Miljötillsyn planeras i Kuröds industriområde

Nu planerar miljötillsynsenheten att göra tillsyn i Kuröds industriområde. Kommunens reservvattenuttag ligger i den nedre delen av Bäveån och industriområdet i Kuröd ligger alldeles i närheten. Bäveån och området runt om är därför skyddat som vattenskyddsområde. 

Båveån

Bäveån och området runt om är skyddat som vattenskyddsområde

Det är viktigt att verksamheter i vattenskyddsområdet har koll på sina utsläpp eftersom allt vatten så småningom når Bäveån.

Under första genomgången fokuserar kommunen på en del inom området och försöker få med så många verksamheter som möjligt. Kommunen ger vid besöken bland annat råd om hur kemikalier ska lagras och hanteras. Malin Tell arbetar som miljöinspektör på kommunens miljötillsynsenhet och är med i planeringen av besöken.

- Vi har tänkt knacka dörr i området för att få ett personligt möte och ge oss en mer heltäckande bild av vilka verksamheter som finns i industriområdet, säger Malin.

I den nedre delen av Bäveån som ligger nära Kuröd finns kommunens reservvattenuttag. Därifrån kan kommunen behöva ta ut dricksvatten till uddevallaborna om det blir problem med den ordinarie vattenledningen.

- En enda droppe diesel kan förorena och ge smak åt minst 1000 liter vatten. Enorma mängder vatten kan alltså påverkas om en cistern skulle läcka i vattenskyddsområdet, berättar Malin. För att skydda vattnet finns särskilda föreskrifter som gäller i vattenskyddsområdet. Dom behöver alla som har en verksamhet i ett sådant område känna till och följa.

En del av arbetet på miljötillsynsenheten handlar om att komma ut med information om vad den som har en verksamhet behöver tänka på för att inte påverka sin närliggande miljö negativt.

- Efter besöken hoppas vi ha gett företagarna på Kuröd all information som behövs för att vi ska fortsätta hålla en hög kvalitet på Bäveåns vatten, avslutar Malin.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00