Flera nya förskolor byggs i Uddevalla

Stråkets förskola på Dalaberg är klar, bygget av Söndagsvägens förskola på Kurveröd står klar i höst och Sundsstrands förskola kommer att vara klar omkring våren 2020.

Stråkets förskola på Dalaberg.

Stråkets förskola på Dalaberg.

- Det har varit ett uppdämt behov av skolbyggen i Uddevalla och det kommer att ta lång tid innan vi är i kapp men det är jätteroligt att flera förskolor nu börjar ta form, säger Sten-Anders Olsson som är enhetschef på samhällsbyggnad.

Stråkets förskola på Dalaberg är klar för att överlämnas till barn och utbildning. Det är en modulbyggnad med två avdelningar som ska användas av träningsskolan under tiden de väntar på sina nya lokaler på Källdalsskolan.

Söndagsvägens förskola kommer att stå klar för överlämning omkring oktober. Då får Kurveröd en 1500 kvadratmeter stor förskola med sex avdelningar som rymmer cirka 120 barn. Den förskolan kommer att ha tre större entréer med hall, skötrum och toaletter. Till avdelningarna finns anslutande ateljéer för pyssel samt lugna rum för vila med mera utifrån barnens ålder och behov. Förskolan får ett tillagningskök med en större gemensam matsal men också möjlighet använda ett mindre rum för mer avskildhet.

Bygget av Söndagsvägens förskola på Kurveröd.

Bygget av Söndagsvägens förskola på Kurveröd.

Gården är utformad utifrån en pedagogisk utemiljö som låter barnen utvecklas under hela deras vistelsetid där bland annat balansredskap, vattenlek, terräng, utekök och odlingslådor ingår.

- Till skolgårdens cykelslinga kommer det också att finnas en tillhörande laddstation. Det känns helt rätt i tiden att barnen tankar el istället för bensin i sin lek, säger Anders Knutsson som är projektledare.

Sundsstrands förskola påminner mycket om den som byggs på Söndagsvägen. I stort sett är det samma byggnad men med lite annan terräng på gården. Denna förskola kommer att stå klar omkring maj 2020.

Bygget av Sundsstrands förskola.

Bygget av Sundsstrands förskola.

Alla tre förskolor har en väl tilltagen utomhusbelysning för att försöka upprätthålla en trygg miljö också på kvällar och helger när skolorna är stängda.