Uddevalla kommun godkänd i miljörevision

Uddevalla kommun lever upp till de krav som ställs i miljöledningssystemet ISO 14 001 och får fortsatt certifiering. Det visar en ny granskningsrapport från konsultföretaget BMG Trada Certifiering. Miljörevisorer från företaget granskade kommunen 8-10 maj.

Flygfoto över Uddevallabron, hus och fjorden

Uddevalla kommun får fortsatt certifiering enligt ISO 14 001.

Generellt anser revisorerna att kommunen bedriver ett bra miljöarbete inom organisationen och upplever att många verksamheter tar egna initiativ till förbättringar. Det finns fungerande system för avvikelserapportering och vid upphandling finns numera nya och anpassade mallar med miljökrav.

- Vi jobbar för ständig förbättring och utveckling, att vi nu har system för avvikelsehantering i drift och ett bra stöd för miljövänlig upphandling är glädjande. Jag är väldigt stolt över resultatet från denna granskning, säger Peter Larsson, kommundirektör.

Uddevalla kommun får inga avvikelser i granskningen, men däremot några tips på förbättringsförslag. Dessa handlar bland annat om att hitta arbetssätt som säkerställer att rekommendationer från interna revisioner hanteras och följs upp systematiskt och att säkerställa att nödlägesberedskap övas regelbundet.

Nästa miljörevision av Uddevalla kommun sker om ett år.

Mer information om miljöledningssystem

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00