Tillfällig skolbyggnad kommer upp vid Norrskolan

Från och med skolstarten i höst kommer en förskoleklass från Ramnerödsskolan att få gå i en tillfällig skolbyggnad vid Norrskolan. Anledningen är att Ramnerödsskolan byggs om och byggs ut, och blir helt klar för inflyttning under 2022.

Bollplan med grus, gång- och cykelväg till vänster och grönskande natur runtom

Den tillfälliga skolbyggnaden vid Norrskolan kommer att byggas på bollplanen som ligger på andra sidan av Blekevägen.

Arbetet med att bygga den tillfälliga skolbyggnaden vid Norrskolan startar så snart som möjligt på en bollplan som ligger i anslutning till skolan.

Den tillfälliga skolbyggnaden kommer under det första året ta emot en förskoleklass med 20 elever. Under andra året kommer ytterligare en förskoleklass, liksom året därpå. Sammanlagt kommer det att finnas plats för fyra klasser i byggnaden.

När Ramnerödsskolan står klar under 2022 avslutas all verksamhet i den tillfälliga skolbyggnaden, som då avvecklas och tas bort.

- Genom ombyggnation av Ramnerödsskolan till F-9 kan skolan ta emot ytterligare 315 elever i årskurs F-6 från området i norr och väster. Det är en väldigt positiv satsning så att vi får bra skollokaler till fler barn, säger Ingela Haglund Hansson, utredare barn och utbildningsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har beställt en trafikutredning för att säkra trafiksituationen vid Norrskolan. Denna trafikutredning, liksom en bullerutredning beräknas vara klar i slutet av maj.

Läs tidigare nyhet Byggstart för om- och tillbyggnad av Ramnerödsskolan

Mer information om tillfällig byggnad vid Norrskolan