Utredningsenheten barn och unga inför telefontider

Från och med 3 juni införs telefontider på socialtjänsten för socialsekreterare som utreder barn och unga. Telefontiden är måndag och onsdag 13.15-14.15 samt tisdag, torsdag och fredag 8.30-9.30.

Familjekontoret, Junogatan 9

Familjekontoret, Junogatan 9

Familjekontoret där Enheten utredning för barn och unga finns på Junogatan 9. Mottagningsgruppen omfattas inte av telefontid.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00