Nytt samarbete skapar förutsättningar för stadsutveckling

Uddevalla liksom många andra kommuner står inför omfattande besparingar de kommande åren samtidigt som behovet av investeringar i samhällsservice, bostäder, infrastruktur m m är fortsatt stort. För att kunna utveckla staden i enlighet med de investeringsplaner som finns, har Uddevalla kommun ingått ett samarbete med företaget Facilitator AB.

Representanter från Uddevalla kommun och Facilitator, framför Bäveån i Hasselbacken.

Under måndagen presenterades en ny avsiktsförklaring mellan Facilitator AB och Uddevalla kommun. Här syns Jonas Sandwall (KD), Mikael Staxäng (M), Pelle Johansson (Facilitator AB), Christer Hasslebäck (UP), Jarmo Uusitalo (MP), Rolf Jonsson (L), Elving Andersson (C) och kommundirektör Peter Larsson.

Facilitator är ett konsultföretag inom affär och strategi med fokus på fastighet-, infrastruktur-, organisations- och stadsutveckling. På kommunstyrelsens möte den 29 maj undertecknade de båda parterna en avsiktsförklaring för en sammanhållen stadsutveckling i Uddevalla. I förslaget ingår att de båda parterna gemensamt identifierar lämpliga projekt för utveckling med möjlig extern finansiering. För kommunens del innebär det en möjlighet att driva och fortsätta utveckla staden på det sätt man önskar, men utan ett finansiellt risktagande.

De projekt som finns med i en första etapp är: badhus, stadshus, kulturhus, resecentrum, seniorboende, vård- och omsorgsboende, grundskolor/gymnasium i centrala Uddevalla och Ljungskile. Varje projekt kommer att hanteras enligt kommunens fastställda rutiner och riktlinjer, exempelvis markanvisningar m m.

- Vi har intensivt sökt möjligheter för att kunna utveckla staden enligt de investeringsplaner vi har, trots en kärv ekonomi. Med det här samarbetet skapar vi förutsättningar för en sammanhållen stadsutveckling av Uddevalla på det sätt vi önskar, säger Christer Hasslebäck, kommunstyrelsens ordförande.

Avsiktsförklaringen gäller 12 månader där varje part står för sina kostnader oavsett slutliga avtal eller ej. Kommunen kommer att leda processen och en arbetsgrupp tillsätts av kommundirektören inom kort.