Följ kampanjen Röster från Uddevalla på Instagram

Kampanjen Röster från Uddevalla på Instagram

2019 lanserade Uddevalla kommun kampanjen ”Röster från Uddevalla” på Instagram. Syftet med kampanjen är att bygga framtidstro och att våra invånare ska känna stolthet för kommunen de lever och verkar i.

Röster från Uddevalla består av en illustration med inslag av filmer och texter om kommunen. Rösterna i filmerna är personer från olika platser och med olika bakgrund: Du möter skeppare, kulturarbetare, entreprenörer, nattvandrare, multisportare, arkitekt och lantbrukare. Alla ger de sin bild av att leva och verka i Uddevalla samt vad de vill att Uddevalla ska vara.

Vad är det bästa med att bo på landet? I filmen berättar John Samuelsson om sitt stora intresse för lantbruk.

Kampanjen är ett led i kommunens arbete med att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för Uddevalla i dialog med invånarna. Resultatet ska så småningom resultera i en ny översiktsplan som ska vara klar 2021.

Målet med kampanjen är att väcka människors intresse och en ökad vilja att vara med och påverka utvecklingen i Uddevalla kommun.

Till Röster från Uddevalla

Filmerna hittar du också på Uddevalla kommuns Youtubekanal, Facebooksida och via uddevalla.se/tillsammansutvecklarvi

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00