Årets folkhälsopris delades ut

På kommunfullmäktiges sammanträde idag 13 juni fick Bo Ahlén och Britt Johansson ta emot årets folkhälsopris. Priset som de båda får dela på består av 10 000 kronor och ett diplom. Folkhälsopriset delades ut av Hälsopolitiska rådets ordförande Ann-Charlott Gustafsson (UP) och kommunfullmäktiges ordförande Elving Andersson (C).

Utdelning av folkhälsopriset 2019

Folkhälsopriset delades ut på kommunfullmäktiges sammanträde. Från vänster Ann-Charlott Gustafsson, Bo Ahlén, Britt Johansson och Elving Andersson

- I år var det väldigt många som var nominerade och det var svårt att välja, så för första gången är det två stycken som får priset. Efter sin pensionering har båda engagerat sig i folkhälsarbetet för att få funktionsnedsatta och äldre att röra på sig, sa Ann-Charlott Gustafsson.

Pristagarna är båda eldsjälar i var sin förening, Bo Ahlén är ordförande i Uddevalla open parasport och Britt Johansson är engagerad i Demens- och Afasiföreningen i Uddevalla.

Pristagarna var väldigt hedrade och tackade för nomineringen och den fina utmärkelsen vid utdelningen av diplom och blommor.

Motivering till pristagare Bo Ahlén:
Folkhälsopriset 2019 går till Bo Ahlén som med sitt stora hjärta och ideella engagemang synliggjort parasporten i Uddevalla, som inneburit att fler barn och ungdomar med funktionsvariation/funktionsnedsättning får uppleva glädjen av att idrotta och delta i tävlingar.

Motivering till pristagare Britt Johansson:
Folkhälsopriset 2019 går till Britt Johansson. Britt är en eldsjäl som lägger ner otroligt mycket av sin egen tid för att andra ska kunna bibehålla eller till och med förbättra sin hälsa, det
som är själva grunden med det hälsofrämjande arbetet. Genom sitt engagemang både i Demens- och Afasiföreningen synliggör hon dessa grupper och kräver deras rättigheter. Hon arbetar som volontär på Ryttarens café och aktivitetscenter där hon även leder gympapass som syftar till balans och rörlighet men även det sociala sammanhanget som skapar en meningsfullhet och livskvalitet för deltagarna.

Folkhälsopriset syftar till att uppmuntra goda exempel på insatser inom folkhälsoområdet och stimulera till fortsatt arbete för att främja befolkningens hälsa och förebygga ohälsa.

Övriga nominerade 2019

Anhörigcentralen Rosenhäll
Anna-Helena Wiechel
Anna-Lena Lindqvist
Camilla Jansson och Milla Mind
Dotte Nielsen, Marcus Kårebrand
Lotta Rahm IKO Orient
Johanna Abrahamsson
Karin Nilsson
Korpehôla Judoklubb
Mobila vårdteamet
Pia Källgård
Puja Brobäck, Elisabeth Sundberg, Roger Hansson, Linda Melander, Christian Olsson i Uddevalla kommun
Siv Tengberg
Sjuksköterskorna i Korttids, Hemsjukvården, Säbo, LSS, Psykiatrin i Uddevalla kommun
Tandläkarna Norman
Uddevalla konståkningsförening
Uddevalla sim