Se kommunfullmäktige från 13 juni

Nu kan du se gårdagens webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde. Igår gick den samverkande majoritetens budget igenom, vilket innebär att Uddevalla kommun ska spara 188,2 miljoner kronor de närmaste tre åren.

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder

Se kommunfullmäktige från den 13 juni »

Här är en del ärenden som kommer att tas upp:

  • Motion om att avskaffa de legala klotterytorna
  •  Motion om att Uddevalla måste ta fram en strategi mot våldsbejakande islamism
  • Motion om att ta fram en strategi mot hederskultur samt hedersvåld
  • Kommunens flerårsplan 2020-2022 med budget 2020
  • Kommunens delårsrapport april 2019
  • Upphävande av reglemente angående fackliga företrädares ställning vid kommunala förvaltningar
  • Fastställande av gruppledare i Uddevalla kommun

Se kallelsen Pdf, 29.6 MB. »

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webbsändning. Nästa kommunfullmäktige är den 11 september på Bohusläns museum.