Nytt medborgarlöfte mellan Uddevalla kommun och polisen

Nu har ett nytt medborgarlöfte skrivits under mellan Uddevalla kommun och Polisen västra Fyrbodal. Avtalet gäller från 1 juni och innebär bland annat en fortsatt bevakning i centrum för att skapa en tryggare miljö.

Två väktare med gula västar står med ryggen mot kameran på Kungsgatan

Bevakningen i centrum kommer att fortsätta.

Polisen och kommunen har under 2018 riktat ett särskilt fokus mot bussterminalen Kampenhof och dess närområde. Bevakningen kommer att fortsätta under 2019 och 2020.

I det nya medborgarlöftet kommer fokus även att ligga på större bostadsområden med risk att segregeras från övriga samhället.

En medborgardialog avseende trygghetsfrågor kommer också att genomföras under 2019 med stöd av Frivilliga Resursgruppen i Uddevalla och polisens volontärer.

- Vi har haft ett lyckat samarbete med polisen sedan det första medborgarlöftet undertecknades. Ett medborgarlöfte gör att vi får en struktur och en prioritering av våra trygghetsskapande åtgärder för invånarna i kommunen, säger Björn Segelod, säkerhetschef i Uddevalla kommun.

Läs hela medborgarlöftet (pdf) Pdf, 1.1 MB.