Forskningsrapport om kollektivtrafik överlämnades till kommunen

Igår tisdag överlämnade Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, K2, en forskningsrapport till Uddevalla kommun. Under åren 2015-2017 har forskare studerat hur kollektivtrafiken fungerar i Uddevalla.

Sven Andersson och Stig Westerdahl håller i den nya forskningsrapporten, i bakgunden syns ett konferensrum.

Sven Andersson från Uddevalla kommun tar emot den nya forskningsrapporten från Stig Westerdahl från Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, K2.

Forskningen om Uddevalla pekar på den medelstora stadens problem och utmaningar, där bilen är mer självklar som transportlösning och många av de som fattar beslut om kollektivtrafiken saknar egen erfarenhet av kollektiva transportlösningar. De som använder buss och tåg är i första hand resenärer som inte har tillgång till bil, eller av andra skäl inte kan köra bil.

Två frågor har varit i fokus för forskningen, den ena handlar om samverkan mellan olika aktörer i kollektivtrafiken och den andra handlar om resenärernas perspektiv.

Enligt rapporten påverkar följande faktorer upplevelsen av att resa kollektivt:

  • Flera resenärer lyfte fram det resecentrum i Uddevalla där de väntade på bussen som en otrygg plats. Stämningen i bussen har också betydelse.
  • Busschaufförens bemötande.
  • Kollektivtrafiken har låg status.
  • Inflytande, resenärer upplever att deras erfarenheter inte tas tillvara.
  • Viktigt att ha med ”hela-resan”-perspektivet genom att övergångar och promenadavstånd vägs in.

Forskningsrapporten från K2 överlämnades till Sven Andersson, avdelningen för strategisk samhällsplanering i Uddevalla kommun. Han är tacksam för att kommunen får ta del av ett brett forskningsunderlag om kollektivtrafiken.

- Vi ska ta till oss rapporten och dra kloka slutsatser av den. Det pågår redan stadsutvecklingsplaner där vi vill prioritera kollektivtrafiken. När vi förtätar staden och bygger längs de stråk där det redan finns linjetrafik skapar vi bättre förutsättningar för att åka kollektivt. När ett nytt resecentrum skapas är det viktigt att fånga resenärsperspektivet redan från början, säger Sven Andersson.

Rapporten presenterades på tisdagen även för Stadstrafikforum, som är ett samrådsorgan mellan Västra Götalandsregionen och kommuner med stadstrafik.

Läs hela rapporten från K2 ”Kollektivtrafik i storstadens skugga - Krönikor från Living lab i Uddevalla”

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00