Allébygget på Göteborgsvägen

Längs Göteborgsvägen i centrala Uddevalla pågår ombyggnation inför återplantering av en ny trädallé. Mittrefugen blir bredare, gatubelysning byts ut och en ny markbädd anläggs inför planteringen som startar i september.

Fredrik Stengavel

Fredrik Stengavel, gatu- och parkchef.

Den södra delen från Hästepallarna fram till infarten mot Bohusgården ska planteras med björk och resterande del med pelarek. Markbädden kommer att fyllas med ängsblommor och marktäckande växter.

- Den nya trädallén kommer att ge en säkrare trafiksituation med bättre sikt och dessutom kommer det bli en mycket vackrare entré in till Uddevalla centrum, säger Fredrik Stengavel som är gatu- och parkchef.

Längs Göteborgsvägen finns fyra busshållplatser samt en sommarhållplats. De byggs inte om nu men Fredrik Stengavel berättar att de ligger i plan för att tillgänglighetsanpassas och eventuellt göras om till bussfickor senare.

- Trafiken flyter på bra här trots att vägen nu blir lite smalare och det är inte så många på- och avstigningar som tar tid längs Göteborgsvägen, men om det blir ett problem så finns det plats att bygga bussfickor i ett senare skede.

Den gamla björkallén har tagits ned med anledning av att den uppnått sin livslängd och var i så dåligt skick att träden var en risk för allmänheten.

Arbetet längs Göteborgsvägen beräknas vara klart under 2019.

Belysningsfundament

Ledningar och fundament förbereds för den nya gatubelysningen längs Göteborgsvägen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00