Första etappen av översvämningsskydd vid Bäveån är klar

Badhuskajen längs Teaterplantaget på södra sidan av Bäveån, från Västerbron fram till området där Skärgårdsbåtarna lägger till, är nu öppen för allmänheten igen. Kajen är skredsäkrad och den första etappen av översvämningsskyddet är byggd.

Sten-Anders Olsson och Edvard Hansson från samhällbyggnadsförvaltningen.

Sten-Anders Olsson och Edvard Hansson från samhällbyggnadsförvaltningen.

- Från samhällsbyggnadsnämndens sida är vi mycket nöjda för att den första konstruktionen av ett översvämningsskydd är klar i Uddevalla, säger Mikael Staxäng som är ordförande.

Belastande markmassor, som har orsakat skredrisken, har grävts bort och ersatts av lättfyllning. Den nya kajkanten tillåter översvämning fram till själva skyddet som är den inre muren av betong.

- Betongmuren kommer senare att byggas ihop med nästa etapp av ett översvämningsskydd längs södra sidan av Bäveån, säger Sten-Anders Olsson som är projektchef.

Vid Badhuskajen har nu uddevallaborna fått en helt ny mötesplats med belysningspollare, växtlighet och möblering nära vattnet. Stenbeläggningen är bohuslänska granitplattor och återvunnen smågatsten. Mötesplatsen nås via en ny trappa från Västerbron eller den mer tillgängliga vägen närmre det gamla Badhuset.

- För att ge plats för den nya gång- och cykelvägen har vi låtit flytta den stora blodlönnen lite längre in i Teaterplantaget, säger Edvard Hansson som är projektledare.

Plantering i rabatterna på båda sidor om muren pågår för fullt. Det kommer också att planteras sju pelarformade träd som kallas pelarnaverlönn lite senare i sommar.

Invigning under Nattsudd med hamnfest

Tid och plats: Torsdag 27 juni klockan 18.00 vid Badhuskajen, Södra Hamnen. Invigningstalare: Jarmo Uusitalo, kommunalråd.

Välkommen!

Nya Badhuskajen

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00