Utökat rökförbud från 1 juli 2019

Den 1 juli träder en ny tobakslag i kraft som bland annat innebär fler rökfria miljöer. I samband med den nya lagen upphävs både den äldre tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Rökare

Bestämmelserna gällande e-cigaretter och flertalet av reglerna kring tobak förs över till den nya lagen. Rökförbudet utvidgas också till att gälla fler produkter såsom elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.

Rökfria miljöer

Från och med 1 juli är det rökförbud vid:

 • Hållplatser, perronger och taxizoner
 • Uteserveringar till restauranger och caféer (oavsett om de har tak eller halva väggytor)
 • Idrottsanläggningar som är inhägnade
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen dit allmänheten har tillträde

Precis som innan är det också rökförbud vid:

 • Skolgårdar
 • Lokaler för hälso- och sjukvård
 • På färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler
 • Inomhus på restauranger och andra serveringsställen
 • Inomhus på allmän sammankomst och offentlig tillställning
 • Inomhus där allmänheten har tillträde till exempel butiker, inomhustorg, köpcentrum eller expeditioner
 • Ett visst antal rum på hotell

Varför införs det bestämmelser om rökfria miljöer?

Syftet med rökförbud är att minska tobaksrelaterads sjukdomar, att minska den sociala exponeringen för rökning samt att utomhusmiljöer ska bli mer tillgängliga för personer som inte vill, eller av hälsoskäl inte bör, utsättas för rök.

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger eller på annan grund (t.ex. som hyresgäst) disponerar över en lokal. Den som är ansvarig ska informera om rökförbud och ta bort askkoppar från rökfria miljöer.

Uddevalla kommun är tillsynsmyndighet för rökfria miljöer.

Informationsskylt för tryck från Länsstyrelsen

Läs mer om rökfria miljöer

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00