Stödfamilj enligt LSS sökes!

Är du intresserad av att göra en insats för ett barn som behöver komma till en stödfamilj är du välkommen att höra av dig till oss på Kilbäckskontoret på Socialtjänsten. Som stödfamilj tar du emot ett barn med funktionsnedsättning enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Vill du bli stödfamilj? Foto: Linda Svensson

Du behöver ha ett stort hjärta och förmåga att ge trygghet i kombination med riktlinjer och regler till barnet. I gengäld får du ett litet arvode samt mycket glädje och uppskattning.

Att vara stödfamilj är intressant och utmanande. Uppdraget innebär att tillgodose den enskildes behov enligt LSS.

Vid intresse kontakta:
Åsa Hult, samordnare, telefon 0522-69 77 64
Åsa Sjöqvist, enhetschef, telefon 0522-69 77 11