Vill du skrota din båt?

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) satsar två miljoner kronor för att få fler båtägare att vilja skrota sina gamla båtar. Behöver du skrota din båt? Nu finns förlängd möjlighet för privatpersoner och företag att kostnadsfritt lämna båtvrak till skrotning till och med den 31 december i år, eller så långt bidraget räcker.

Båtar på land

Att lämna in sin båt för skrotning är kostnadsfritt.

Vill du skrota din båt kan du vända dig till Båtretur som är ett nationellt nätverk för insamling och återvinning av fritidsbåtar. Att lämna in sin båt för skrotning är kostnadsfritt. Dock tas en avgift ut för eventuellt behov av transport till skroten samt vid en eventuell sanering med mera.

Här är de regler som gäller för att få ta del av HaV:s satsning:

  • Båten ska vara minst tre meter lång och väga minst 200 kilogram
  • Transport till återvinningscentral betalas av ägaren
  • Eventuell sanering betalas av ägaren
  • Erbjudandet omfattar privatpersoner, företag och båtklubbar.
  • Erbjudandet gäller så länge pengarna räcker, dock längst till 31 december.
  • Anmäl på nätverket Båtreturs hemsida om du vill skrota din båt

Anmäl till Båtretur »

Vad gäller för skrotning av båtar (HaV:s hemsida) »

De två miljonerna som HaV avsätter ingår i regeringens satsning på rent hav.

Mer information på båtskrotens hemsida www.batskroten.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00