Våra stränder är värdefulla - planerad strandskyddstillsyn på Restenäs ö

Uddevalla kommun deltar i den planerade tillsynskampanjen som Miljösamverkan i Västra Götaland och Halland arrangerar mellan 1 juni till 31 oktober 2019. Totalt är det 27 kommuner som deltar i projektet som syftar till att stärka tillsynen och göra den likvärdig.

Strandskydd gäller vid havet, alla sjöar och vattendrag. Strandskyddstillsyn handlar både om att se till att allmänheten ska kunna vistas vid vatten och att bevara viktiga livsmiljöer för djur- och växtliv vid vatten. Många tänker inte på strandskyddsreglerna och har inte kunskap om att det är förbjudet att till exempel bygga eller påverka naturmark inom strandskyddat område.

- Vi möts ofta av oro och irritation när vi gör strandskyddstillsyn men genom att göra detta tillsammans med andra kommuner så hoppas vi att budskapen om varför det är så viktigt når fram, säger Malin Sjöstedt på bygg- och miljöprövning.

12 juni beslutade samhällsbyggnadsnämnden att planerad strandskyddstillsyn ska ske på Restenäs ö i Ljungskile på grund av öns höga natur- och friluftsvärde. Fastighetsägarna på ön är informerade och har möjlighet att, på eget initiativ, rätta till eventuella fel genom att ta bort olovliga åtgärderna innan tillsynen sker i augusti.

För frågor och synpunkter kontakta gärna:
Kontaktcenter
Rådhuset vid Kungstorget
Telefon 0522-69 60 00

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00