Gång- och cykelväg på Vällebergsvägen i Ljungskile

19 augusti startar bygget av ny gång- och cykelväg på del av Vällebergsvägen i Ljungskile. Arbetet beräknas pågå till månadsskiftet oktober/november.

Vällebergsvägen i Ljungskile.

Den nya gång- och cykelvägen kommer att sträcka sig från Skafterödsvägen, i höjd med Arendalsvägen, fram till infarten vid busstationen.

Gatubelysningen längs sträckan kommer att kompletteras och gångpassage, in- och utfarter kommer att tillgänglighetsanpassas.

Arbetet startar i norr och kommer att innebära begränsad framkomlighet för fordonstrafik.

Mörkblå markering visar var den nya gång- och cykelvägen kommer att byggas.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00