Sök utvecklingsmedel från Hälsopolitiska rådet

Vill er organisation, förening eller offentliga verksamhet genomföra något hälsofrämjande utvecklingsarbete? Nu finns det möjlighet att söka medel från Hälsopolitiska rådet. Totalt finns det 2,35 miljoner kronor att fördela till utveckling inom folkhälsoområdet.

Uddevallabron, sett från ovan med bebyggelse runtom

Hälsopolitiska rådets utvecklingsarbete finansieras av Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionens Norra hälso- och sjukvårdsnämnd i enlighet med ett gemensamt folkhälsoavtal.

De områden som Hälsopolitiska rådet prioriterar när det gäller ansökningar om utvecklingsmedel för år 2020 är:

  • Barn och unga
  • Äldre

Vem kan söka?

Både kommunala och andra offentliga verksamheter och organisationer inom idéburen sektor kan ansöka om bidrag för utvecklingsarbeten enligt de prioriteringar och kriterier som Hälsopolitiska rådet beslutat om. Insatserna ska vara långsiktiga och ha förutsättning att fortsätta inom ordinarie verksamhet.  

Ansökan om utvecklingsmedel för 2020 ska göras senast 1 oktober 2019. Hälsopolitiska rådet fattar beslut om hur medlen ska fördelas vid sitt sammanträde den 14 oktober.

Mer information och ansökan om utvecklingsmedel

Så arbetar Hälsopolitiska rådet

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00