Nu är Gustaf B Thordéns park invigd

På onsdagen invigdes Gustaf B Thordéns park framför järnvägsstationen i Uddevalla. Landshövding Anders Danielsson och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Staxäng knöt ett band för den nydöpta parken.

Bandknytning med Mikael Staxäng och Anders Danielsson

Mikael Staxäng, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och landshövdingen Anders Danielsson knöt ett band för den nydöpta parken framför minnesmonumentet över Gustaf B Thordén.

Parken hette tidigare Skansplan, men 2018 beslutade kommunfullmäktige att byta namn på parken till Gustaf B Thordéns park. Detta för att hedra minnet av stadens stora skeppsbyggare och grundaren av varvsindustrin. Parken har fått nya planteringar, fontänen har renoverats och minnesmonumentet över Gustaf B Thordén har flyttats från Kampenhof till parken.

Landshövding Anders Danielsson, som också är ordförande i Thordénstiftelsen, berättade att Gustaf B Thordéns insatser haft enorm betydelse, inte bara för Uddevalla utan för hela Bohuslän. Starten av varvet i Uddevalla innebar att många kunde bo kvar längs kusten när bland annat stenindustrin sviktade på 1950-talet. Varvet var en viktig arbetsplats.

- I Gustaf B Thordéns park kommer både gamla och nya generationer att påminnas om en av Bohusläns största välgörare, sa Anders Danielsson.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Staxäng berättade bland annat om oljetankern Nanny som byggdes på varvet i Uddevalla och sjösattes 1978. Det var då världens största fartyg, 79 meter brett. Farleden fick breddas innan Nanny kunde passera och en stor publik följde fartygets färd ut mot öppet hav.

- Nanny var ett under av ingenjörskonst från Uddevalla. Gustaf B Thordén och varvet har betytt ofantligt mycket för Uddevalla som stad, sa Mikael Staxäng.

Som mest hade varvet 4000 anställda och bidrog till stadens starka utveckling med bostadsbyggande och ökat välstånd, nya skolor och sjukhus byggdes. 

Gustaf B Thordéns park invigdes officiellt genom att Anders Danielsson och Mikael Staxäng tillsammans knöt ett band framför minnesmonumentet över varvsgrundaren.

Gunnar Klasson, Gustafsbergsstiftelsens förvaltande direktör, fortsatte att berätta om den expansion som skedde i Uddevalla när varvet startade. Efterfrågan på arbetskraft var stor och många finländare kom till staden för att arbeta. Stadsdelar som Kissleberg, Skogslyckan, Unneröd, Ramneröd, Boxhult, Hovhult, Dalaberg, Jakobsberg, Äsperöd, Tureborg, Sommarhemmet och Bohusgården växte fram.

Gutstaf B Thordéns park med fontän

Gustaf B Thordéns park ligger framför järnvägsstationen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00