Stor kickoff för arbete med nya läraravtalet

På fredag 30 augusti genomförs en stor kickoff på Östrabo med 170 deltagare, det är startskottet för ett arbete med nya läraravtalet. Alla rektorer och övriga chefer inom barn och utbildningsförvaltningen tillsammans med alla fackliga lokalombud från Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund inleder ett arbete som ska pågå under läsåret.

Skolbänk i klassrum

Nu inleds ett intensivt arbete med nya läraravtalet.

Huvudfrågan inom det nya centrala läraravtalet är kompetensförsörjning, hur man kan rekrytera och behålla personal, och detta måste diskuteras på lokal nivå. Beräkningar visar att det inom 15 år kommer att fattas 80 000 lärare i Sverige. Det nya läraravtalet har ett större fokus på arbetstider, arbetsbelastning och hur verksamheten är organiserad för att säkra kompetensförsörjningen.

- Det är unikt att arbeta med läraravtalet på det här sättet. Här får alla berörda chefer och fackliga ombud vara med och tycka till, tidigare har avtalet mest diskuterats på förvaltningsledningsnivå. Det kan komma mycket goda förslag under denna kickoff, säger Staffan Lindroos, förvaltningschef barn och utbildning.

Under dagen kommer gruppdiskussioner att ske och arbetet fortsätter sedan på respektive skola eller förskola.

Mer information om läraravtalet www.kompetensforsorjningskola.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00