Ny stödmur längs Asplundsgatan

Måndag 2 september stänger vi av ena körfältet i västlig riktning på Asplundsgatan längs Bäveån mitt emot Strömberget. Arbetet beräknas ta cirka fyra veckor.

Asplundsgatan i centrala Uddevalla.

Asplundsgatan i centrala Uddevalla.

Det är en 55 meter lång uttjänt stödmur mellan trottoar och gata som ska bytas ut. Fordonstrafik kommer att regleras med flaggvakter under dagtid. Kvällar och helger kommer det att vara trafikljusreglering. Regionbussarna kommer att köra alternativa vägar som Sörkällegatan/Parkgatan eller Sörkällegatan/Anders Knapes väg.

- Det kommer att vara en mycket smal vägkorridor förbi arbetsplatsen så vi vädjar till trafikanterna att försöka välja alternativa vägar, säger Anders Löfström som är gatuingenjör.

Gång- och cykelvägen nere i parken längs Bäveån kommer att vara helt avstängd.

Arbetet beräknas vara klart omkring slutet av september.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00