Ny överenskommelse med kinesiskt företag

Nu har en ömsesidig överenskommelse om samarbete skrivits på mellan det internationella företaget China Railing Construction Corporation (CRCC) och Uddevalla kommun. Den nya överenskommelsen omfattar utbyte av kunskap inom infrastruktur och stadsutveckling.

Representanter från Uddevalla kommun och kinesiska företaget China Railing Construction Corporation

Företrädare från Uddevalla kommun och företaget China Railing Construction Corporation träffades 26-27 augusti i Uddevalla.

En delegation från CRCC besökte Uddevalla 26-27 augusti och träffade då representanter från kommunledningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och tillväxtavdelningen i Uddevalla kommun. Under sitt besök åkte de på rundtur i staden och fick ta del av de ambitioner som finns för Uddevallas stadsutveckling. Företaget informerades också om de utmaningar som finns i Uddevalla vad gäller infrastruktur och kapacitet, hamnens utveckling och byggandet i staden.